Szkoła Ciekawości (wersja 1.0) to projekt nastawiony na popularyzację wiedzy i aktywne poznawanie świata. Naszym celem jest wspólna nauka budzenia i pielęgnowania ciekawości.

Przyglądamy się ludzkiej aktywności w jej rozlicznych odsłonach. Jest tu miejsce na biznes
i na filozofię, na literaturę i naukę, na podróże i sztukę. Jednocześnie uważamy, że podział
na dyscypliny jest wtórny wobec faktu, że twórczość rodzi się z przekraczania granic; że źródła inspiracji biją w nieoczywistych miejscach; że ciekawość bezwstydnie zapuszcza się w głąb nieznanych terytoriów.

Wychodzimy z założenia, że ciekawość i potrzeba (z)rozumienia rzeczywistości jest jedną
z tych sił, która napędza do działania człowieka jako jednostkę oraz ludzkość jako cywilizację. 

Ciąg dalszy nastąpi, bo przyszłość zapowiada się ciekawie…

[marek@szkolaciekawosci.pl]